تبلیغات
عشق باحاله - طبیب

طبیب

مرا حاجت به طبیب نیست
آن دم که نگاهم به نگاه چشمان زیبایت گره میخورد.
نازنینم : مگیر نگاه مسیحایی ات از من
که زندگی را در رگ هایم جاری میسازد


[ دوشنبه 9 شهریور 1394 ] [ 08:47 ] [ امیر محمدی ]