تبلیغات
عشق باحاله - بدون شرح!!!!

بدون شرح!!!!

سلامتی رفیقی که با خونه دعوا کرد و ۶ماه تو خونه ی رفیقش موند,

بعد ۶ماه که سرکوچه وایستاده بود به ۱دختری تیکه میندازه,

دوستاش میگن:این خواهر همون رفیقت بود که ۶ماه تو خونش موندی,

ناراحت میشه میره پیش رفیقش میبینه داره عرق میخوره, 

میگه رفیق من خواهرتو نشناختم و بهش تیکه انداختم,

رفیقش ۱پیک سنگین میریزه و میگه:

سلامتی رفیقی که ۶ماه تو خونم زندگی کرد و خواهرمو نشناخت…[ یکشنبه 8 شهریور 1394 ] [ 16:40 ] [ امیر محمدی ]