تبلیغات
عشق باحاله - دلنشین...

دلنشین...

هیچ چیز دلنشین تر از این نیستکه مدام نامت را صدا بزنم

با یک علامت سوال … “؟”

و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم !؟[ دوشنبه 16 شهریور 1394 ] [ 17:47 ] [ امیر محمدی ]