تبلیغات
عشق باحاله - اکیدا ممنوع...!!!

اکیدا ممنوع...!!!


ماه در روی کسی غیر تو دیدن ممنوع / ناز چشم کسی جز تو خریدن ممنوع

تابلویی بر سر دروازه ی قلبم زده ام / که ورود احدی جز تو اکیدا ممنوع . . .[ دوشنبه 16 شهریور 1394 ] [ 17:45 ] [ امیر محمدی ]