تبلیغات
عشق باحاله - زهر...

زهر...

عشق مثل زهره....
ولی با طعم عسل..
تلخه ولی شیرین میشه..
اونم فقط با یه لبخند.....
یه لبخند اشک میشه.....
میدونی با چی؟؟
اره با یه خیانت..
میفهمی عشق کلا یعنی چی؟؟
عشق سه کلمه اس.....
ع ش ق
دیگه از این واضح تر می خواهی؟؟
اگه واضح تر می خواهی بگو بهت بگم...
عشق رو نباس بلد باشی...باس درک کنی.
چونکه هرچی بلد باشی بالاخره یه روز از یادت میره...
ولی اون چیزایی که درک می کنی تا عمر داری تو ذهنت هسته...


[ یکشنبه 15 شهریور 1394 ] [ 12:27 ] [ امیر محمدی ]