تبلیغات
عشق باحاله - در هم....

در هم....

زمستان است
نیمکتی تنها در پارک نشسته است
من تنها بر نیمکت و تو تنها در من
می بینی ؟
چه در همیم و تنها ؟


[ چهارشنبه 11 شهریور 1394 ] [ 20:10 ] [ امیر محمدی ]