تبلیغات
عشق باحاله - فقط و فقط تو..

فقط و فقط تو..

دلم بهانه‌گیر شده
زندگی می‌خواهد
عشق می‌خواهد
سفر می‌خواهد
هوای تازه می‌خواهد
قشنگی می‌خواهد
نه
هیچکدام از اینها را نمی‌خواهد
خوب من...
دلم تو را می‌خواهد.....


[ دوشنبه 9 شهریور 1394 ] [ 08:56 ] [ امیر محمدی ]